Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) anunță o nouă procedură de achiziție publică cu numărul CN1059521, care are ca obiectiv modernizarea soluțiilor software din cadrul Datacenter-ului IGI și dotarea acestuia cu un stabilizator de tensiune. Această investiție strategică vizează îmbunătățirea infrastructurii IT și creșterea eficienței în gestionarea actelor de identitate temporare, schimbul de date, tratamentul electronic al cazurilor și sistemul de informare pentru solicitanții de azil.

Principalele obiective ale acestei proceduri de achiziție publică includ:

  1. Modernizarea Infrastructurii IT: IGI are în plan creșterea vitezei medii de transmitere a datelor între unitățile sale și Datacenter, îmbunătățind astfel capacitatea de gestionare a informațiilor și eficiența furnizării serviciilor publice.
  2. Remedierea Deficiențelor în Alimentarea Electrică: Problemele legate de alimentarea electrică și întreruperile trebuie să fie soluționate pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a sistemului.
  3. Suplimentarea Licențelor SharePoint: Acest pas are ca scop consolidarea soluției de Intranet a IGI pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale organizației.
  4. Dotarea cu Software Personalizabil: IGI are nevoie de soluții software personalizabile pentru monitorizarea stațiilor de lucru și serverelor din infrastructura sa IT, precum și pentru administrarea utilizatorilor sistemului informatic.
  5. Modernizarea Sistemului de FaceVACS: Sistemul Informatic de Management al Străinilor va beneficia de o actualizare pentru a se conforma cerințelor tehnologice din 2023.
  6. Optimizarea Stocării și Ștergerii Datelor: Proiectul include și optimizarea mecanismului de salvare și stocare a datelor, ținând cont de normele GDPR și securitatea informației.
  7. Upgrade BiztalkServer: Se va efectua un upgrade la ultima versiune a soluției BiztalkServer pentru a beneficia de cele mai noi funcționalități.

Inspectoratul General pentru Imigrări invită operatorii economici să participe și să solicite clarificări sau informații suplimentare cu privire la documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 18 octombrie 2023, ora 15:00, iar valoarea totală estimată a achiziției este de 1.407.500 RON. Pentru a putea participa la procedura de achiziții publice, ofertanții clasificați pe primul loc trebuie să prezinte, printre alte documente, și un certificat constatator actualizat.

Această investiție în modernizarea infrastructurii IT a IGI va contribui la eficientizarea serviciilor și la îmbunătățirea proceselor în domeniul gestionării imigranților și solicitantilor de azil.

Pentru detalii suplimentare și clarificări, vă rugăm să urmăriți anunțurile oficiale emise de Inspectoratul General pentru Imigrări.