Comuna Berceni din județul Ilfov demarează un amplu proiect de modernizare a infrastructurii stradale, care vizează restructurarea și îmbunătățirea condițiilor de trafic pentru rezidenți și vizitatori. Acest proiect important este inițiat printr-un anunț de participare simplificat, sub codul [SCN1145425], și implică lucrări complexe conform celor mai recente norme în vigoare.

modernizare strazi berceni

Specificații Tehnice ale Proiectului

Proiectul prevede realizarea unor lucrări esențiale pentru consolidarea și modernizarea străzilor din comună, incluzând:

 • 4 cm strat de uzură BAPC16 conform AND 605.
 • 6 cm strat de binder BADPC22.4 conform AND 605.
 • 15 cm piatră spartă conform SR EN 13242+A1.
 • 20 cm strat de balast conform SR EN 13242+A1.
 • 10 cm strat de formă din balast.
 • Săpături sau scarificări ale stratului existent.

Aceste specificații sunt concepute pentru a asigura durabilitatea și eficiența infrastructurii rutiere în condiții optime de siguranță și confort pentru utilizatori.

Procesul de Licitare și Cerințe pentru Participanți

Operatorii economici interesați de acest proiect sunt invitați să depună oferte, având posibilitatea să solicite clarificări sau informații suplimentare cu privire la documentația de atribuire până la termenul de 8 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Documentația Necesară

Participanții la licitație trebuie să demonstreze conformitatea cu cerințele legale și profesionale, inclusiv:

 • Absența datoriilor privind plata impozitelor și contribuțiilor la bugetul consolidat.
 • Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare.
 • Capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Este crucial ca ofertanții să prezinte un certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), sau documente echivalente pentru ofertanții străini, care să ateste statutul legal și capacitatea de exercițiu a activității comerciale.

Termene și Condiții Administrative

 • Termenul limită pentru primirea ofertelor: 09.05.2024, ora 15:00.
 • Deschiderea ofertelor: Se va realiza în SEAP la data de 09.05.2024, ora 15:00.

Importanța Modernizării Străzilor în Berceni

Proiectul nu doar că va îmbunătăți infrastructura rutieră, dar va contribui și la creșterea calității vieții locuitorilor din Berceni, facilitând accesul și mobilitatea în regiune. De asemenea, modernizarea străzilor este esențială pentru dezvoltarea economică și socială a comunei, atractivă atât pentru rezidenți cât și pentru investitori.

Prin această inițiativă, administrația locală din Berceni își reafirmă angajamentul de a sprijini dezvoltarea comunității și de a răspunde eficient și responsabil nevoilor cetățenilor săi.