Certificatul Constatator Online pentru compania dvs. descrie in detaliu informatiile despre societatea dvs. la momentul solicitarii. Acest document poate fi comparat cu cartea de identitate a unei personae fizice. In mod logic, fiecare Certificat Constatator este oglinda companiei dvs.

Datele private au fost sterse pentru a pastra confidentialitatea clientului

Estetic vorbind, Certificatul Constatator ia forma unei foi A4 care poarta simbolul Registrului Comertului, cat si semnatura electronica a acestuia.

Documentul este datat si contine urmatoarele sectiuni:

Documentul este datat si contine urmatoarele sectiuni:

INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
SEDIU SOCIAL
CAPITAL SOCIAL
ASOCIAŢI
REPREZENTANT
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE
Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE
Activitatea principal
FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂŢI
SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004
CONCORDAT PREVENTIV
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
SITUAŢIA FINANCIARĂ
SOLICITANTUL CERTIFICATULUI CAT SI MOTIVUL PENTRU CARE A FOST SOLICITAT