Execuția Lucrărilor la Obiectivul: “Modernizarea și Reabilitarea DJ671E”

Autoritate Contractantă: Județul Mehedinți

Data Publicare: 14.09.2023 09:00

Valoarea Totală Estimată: 37,288,782.59 RON

Data și Ora Limită: 23.10.2023, 15:00

Autoritatea contractantă intenționează să atribuie contractul pentru executarea de lucrări la obiectivul “Modernizarea și reabilitarea DJ671E pe tronsonul DN 67A-Parvulești-Poiana-Severinești-Valea Cosuștei-Jignița-Căzănești-Sișești-Ilovat”, sectorul “DN67A(Corcova) – int.Parvulesti și DN 67(Ciovarnasani)-int.DJ 671A(Sovarna)”. Proiectul este divizat în două loturi distincte:

Lot 1: Reabilitare/Modernizare DJ 671E pe tronsonul DN 67A(Corcova) –Parvulesti

Lungimea traseului: 5,450 km

Valoare C+M (lei fără TVA): 12,010,008.84

Detalii ale costurilor:

  • Cap 4.1 Constructii și Instalații: 11,891,097.86 lei
  • Cap 5.1.1 Organizare de Santier pentru Lucrari de Constructii și Instalații: 118,910.98 lei

Lot 2: Reabilitare/Modernizare DJ 671E pe tronsonul DN 67(Ciovarnasani) – int.DJ 671A(Sovarna)

Lungimea traseului: 10,226 km

Valoare C+M (lei fără TVA): 25,278,773.75

Detalii ale costurilor:

  • Cap 4.1 Constructii și Instalații: 25,028,488.86 lei
  • Cap 5.1.1 Organizare de Santier pentru Lucrari de Constructii și Instalații: 250,284.89 lei

Valoarea Totală Estimată a Proiectului: 37,288,782.59 lei fără TVA

Durata Contractului:

  • Lotul 1 – 10 luni
  • Lotul 2 – 12 luni

În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu cel puțin 20 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea Contractantă va răspunde clar și complet la toate solicitările de clarificări/informații suplimentare, cu cel puțin 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Pentru a participa la procedura de achiziții publice, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, pe lângă o serie de documente, și un certificat constatator emis de ONRC, valabil la data depunerii.