De ce am nevoie de un certificat constatator onrc?

Un certificat constatator are un rol de informare și de mediere a relaţiei dintre o companie şi instituţii publice sau alte entităţi. Acest document eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) este necesar în cazul solicitării de credite bancare, participării la licitaţii, ori în faţa funcționarilor Primăriei dar și pentru alte instituții.

Ce informații sunt cuprinse într-un certificate constatator  ONRC?

Pornind de la un rol important al unui certificat constatator, cel de informare, putem înțelege de ce acest document se definește ca fiind unul care prezintă starea la zi a firmei. Datorită naturii sale acesta trebuie să fie mereu adus la curent cu datele despre situația actuală a entității. Așadar, în cadrul acestuia regăsim informații cu privire la:

 • denumirea (firma);
 • emblema;
 • numărul de înregistrare în registrul comerțului;
 • codul unic de înregistrare;
 • identificator unic la nivel european;
 • starea firmei;
 • forma juridică;
 • sediul social/profesional;
 • durata de funcţionare;
 • obiectul de activitate – domeniul şi activitatea principală;
 • capitalul social (subscris şi vărsat), numărul şi valoarea părţilor sociale;
 • asociaţii, datele de identificare, numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, participarea la capitalul social şi la profit şi pierdere;
 • Administratorii;
 • cenzorii/auditorii financiari;
 • sediile secundare;
 • activităţi şi sedii autorizate;
 • indicatorii din situaţiile financiare anuale;
 • alte menţiuni referitoare la măsuri asiguratorii şi condamnări penale.

Câte tipuri de certificate constatatoare ONRC există?

Vă vom prezenta exemple de situații și tipul certificatului constatator ONRC necesar fiecăruia în următoarele rânduri.

În cazul în care vrei să aplici pentru finanțări din fonduri europene sau granturi vei avea nevoie de un Certificat Constatator Fonduri IMM. Acest document prezintă informații despre forma de organizare, acționariat, capital social, dar și despre situația financiară la zi a firmei. Este solicitat de instituții precum Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Muncii și Justiţiei Sociale, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură. 

Atunci când vei dori să accesezi fonduri Europene, să obții autorizații, sau de diverse proceduri în instanță, contracte de leasing, să partipi la licitații sau de o înregistrare în scopuri de TVA și nu numai, vei solicita un Certificat Constatator de Bază. Acesta cuprinde informaţii despre toate modificările sau mențiunile efectuate la ONRC, afișate în ordine cronologică, de la înfiinţare şi până în prezent.  Este solicitat de regulă în relația cu diverse instituții precum: bănci, ANAF, Administraţia Fondului pentru Mediu, Autoritatea Rutieră Română, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa Națională de Pensii, Direcţia Generală a Vămilor, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Muncii și Justiţiei Sociale etc.

O altă situație în care veți avea nevoie de un certificat constatator este aceea în care doriți deschiderea procedurii de insolvență. Prezintă informații despre firmă, precum și cele cuprinse în situaţiile financiare anuale (cifră de afaceri, profit brut, pierderi, profit net, număr mediu de salariaţi). Acest tip de Certificate Constatator de Insolvență este solicitat de tribunale și notari. 

 

Când am nevoie de un certificat constatator ONRC?

În momentul în care apare situația unei interacțiuni între firma ta și o altă entitate, fie ea juridică, statutară, financiară, vei avea nevoie să obții un certificat constatator ONRC. Scopul pe care îl deține îl face unul dintre documentele necesare pentru ca relația dintre societăți, instituții, etc., să se formeze în mod corespunzător.