Dezvăluirea Beneficiarului Real în Achizițiile Publice: O Cerință Esențială pentru Transparență

Dezvăluirea Beneficiarului Real – Ce Înseamnă?

Dezvăluirea beneficiarului real se referă la identificarea precisă a persoanelor sau entităților care dețin controlul sau beneficiază de fondurile obținute prin planurile de redresare și reziliență. Această măsură a fost introdusă cu scopul de a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene și de a preveni frauda, corupția și conflictele de interese în utilizarea fondurilor publice.

Importanța Dezvăluirii Beneficiarului Real

De la data de 14 septembrie 2023, toate autoritățile contractante din România vor solicita o declarație privind beneficiarii reali ai fondurilor înainte de semnarea contractului. Această schimbare semnificativă aduce o mai mare transparență și responsabilitate în procesul de achiziție publică și va avea un impact profund asupra modului în care astfel de proceduri sunt gestionate.

PUTETI DESCARCA INSTRUCTIUNEA PNRR INTEGRALA – AICI.

Ce Înseamnă Această Măsură?

Dezvăluirea beneficiarului real este esențială pentru a asigura că fondurile publice sunt utilizate în mod corespunzător și pentru a preveni utilizarea lor în scopuri ilegale. Această măsură contribuie la promovarea unei guvernanțe transparente și la consolidarea încrederii în procesele de achiziție publică.

Declaratie Beneficiari Reali Achizitii Publice Licitatii PNRR Septembrie 2023

În conformitate cu noile reguli, ofertanții declarați câștigători ai procedurilor de achiziție publică sunt obligați să furnizeze informații detaliate despre beneficiarii reali ai fondurilor alocate prin planurile de redresare și reziliență. Această cerință se aplică tuturor ofertanților, inclusiv celor cu acționari străini sau asocieri. Informațiile despre beneficiarii reali trebuie să fie actualizate ori de câte ori apar modificări.

Inainte de semnarea contractelor de achizitie publica, Beneficiarul (Autoritatea Contractanta) va inscrie si verifica existenta datelor privind beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor la ONRC, pe langa solicitarea certificatului constatator actualizat. Verificarea se va face prin intermediul sistemului informatic gestionat de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), atat pentru ofertantul declarat castigator, inclusiv asociati 1n cazul unei asocieri, cat si pentru terti sustinatori si subcontractanti.

În concluzie, dezvăluirea beneficiarului real reprezintă un pas important către o guvernanță mai transparentă în achizițiile publice și un mod eficient de a preveni abuzurile financiare și conflictele de interese. Această măsură contribuie la asigurarea că fondurile publice sunt utilizate în scopurile pentru care au fost alocate și sprijină obiectivele de dezvoltare economică și socială.